Waarom kiezen voor een Vereende verzekering?

verzekeren

Voor heel wat mensen geldt dat ze op een zeker ogenblik in hun leven geconfronteerd worden met financiële problemen. Deze financiële problemen kunnen uitgroeien tot een belangrijke issue waardoor je bijvoorbeeld niet langer welkom bent bij gewone verzekeraars. Dat kan een ongelofelijk groot probleem zijn. Dit betekent namelijk dat je ook niet langer over de mogelijkheid zal beschikken om bijvoorbeeld de wettelijk verplichte autoverzekering af te sluiten. In dat geval zou de keuze voor een Vereende verzekering jouw probleem kunnen oplossen. Ben jij nog niet helemaal bekend met deze verzekeraar en welke oplossing zijn voor jou precies in petto heeft? Dan zal daar hier op deze pagina verandering in komen.

Wat je moet weten over de Vereende verzekering voor auto’s

De belangrijkste en meest populaire verzekering bij De Vereende is de autoverzekering. Het is mogelijk dat er zich bij verzekeraars twee verschillende problemen stellen, namelijk:

  1. Men heeft teveel schadegevallen gehad met verwijtbare schade; 
  2. Financiële problemen zorgen ervoor dat een gewone autoverzekering afsluiten bij een reguliere verzekeraar niet langer tot de mogelijkheden behoort; 

Ondanks het feit dat bovenstaande uiteraard twee volledige verschillende situaties zijn is het wel zo dat de uitkomst er van telkens hetzelfde is. Met andere woorden, je zal in deze beide situaties niet langer de mogelijkheid hebben om een gewone autoverzekering af te sluiten. De keuze voor een Vereende verzekering kan er in dit geval voor zorgen dat je toch nog altijd kan voldoen aan de wettelijke verplichting die geldt voor de autoverzekering. Heb je geen WA-verzekering? Dan mag je namelijk met jouw voertuig niet op de openbare weg komen. 

Hoe werkt het afsluiten van de Vereende autoverzekering? 

Voor de Vereende verzekering voor auto’s geldt dat er verschillende zaken zijn waar je rekening mee moet houden. Allereerst is het zo dat er een bepaalde waarborg dient te worden betaald. Dit is verschillend in vergelijking met andere verzekeraars. Voor een gewone verzekeraar geldt namelijk in de praktijk dat je voor jouw autoverzekering gewoon een periodieke verzekeringspremie dient te betalen. Bij Vereende is dat niet zo. Voordat er aan jou een autoverzekering zal worden verstrekt is het namelijk zo dat je een bepaald waarborgbedrag moet betalen. Dit bedrag dekt een deel van de risico’s voor De Vereende in waardoor ze jouw autoverzekering nog betaalbaar kan aanbieden. Zonder het betalen van dit waarborgbedrag is het helaas niet mogelijk om een verzekering te verkrijgen. 

Betaling mogelijk in verschillende termijnen

Net zoals bij het merendeel van de andere verzekeraars het geval is geldt ook voor Vereende dat ze het mogelijk maakt om de autoverzekering in verschillende termijnen te betalen. Je hebt hiervoor als verzekeringnemer de mogelijkheid om te kiezen tussen maandelijkse betalingen, een betaling per kwartaal, per half jaar of per jaar. Door het aanbieden van deze verschillende betalingsperiodes is het perfect mogelijk om een verzekering aan te bieden die perfect betaalbaar zal zijn voor elke verzekeringnemer. 

Geen geldende acceptatieplicht

Voor verplichte verzekeringen geldt dat de meeste verzekeraars over een zogenaamde acceptatieplicht beschikken. Dit betekent dat ze wettelijk verplicht zijn om een aangevraagde verzekering toe te kennen. Dat geldt echter niet in elke situatie. Bovendien is het zo dat Vereende niet over een acceptatieplicht beschikt. Het is daarbij dus belangrijk om er rekening mee te houden dat ook deze verzekeraar een aanvraag perfect kan weigeren. Dit gezegd hebbende is het zo dat Vereende aangevraagde verzekering slechts zeer weinig weigert. 

Om te voorkomen dat je aangevraagde Vereende verzekering wordt geweigerd is het zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat alle informatie die je verstrekt correct is. Moet de verzekeraar immers op een bepaald ogenblik vaststellen dat dit niet het geval is? Dan zal dat ervoor kunnen zorgen dat je aangevraagde verzekering wordt geweigerd. Mogelijks is hiermee je laatste kans op het verkrijgen van de verzekering in kwestie ook verkeken. Dit is dus zeker en vast een belangrijk punt om bij stil te blijven staan. Kijk voor een passende verzekering op Geennee.nl.

Welke andere verzekeringen kan je afsluiten bij De Vereende?

Voor een Vereende verzekering afsluiten geldt dat je natuurlijk niet alleen maar kan kiezen voor het afsluiten van de autoverzekering. Andere verzekeringen die zijn terug te vinden in het aanbod van deze verzekeraar zijn dan ook onder meer: 

  • Een brandverzekering (zowel voor particulieren als bedrijven); 
  • De praalwagenverzekering; 
  • Verzekering voor leegstaande panden;
  • De aansprakelijkheidsverzekering;
  • Een verzekering voor een zogenaamde pop-up store; 

Hetgeen dat opvalt in bovenstaand overzicht is dat er best een aantal ongewone verzekeringen in het aanbod van de Vereende zijn terug te vinden. Daarnaast is het ook zo dat je bijvoorbeeld de brandverzekering zowel kan afsluiten voor particulieren als voor bedrijven. Indien je dus met andere woorden niet alleen maar nood hebt aan één specifieke, maar wel aan meerdere verzekeringen is het dus zeker mogelijk om voor al deze verschillende  verzekeringen te kijken in de richting van het aanbod van De Vereende. 

Kan je besparen op je Vereende verzekering?

Het feit dat De Vereende een verzekeraar is die bijzondere risico’s dekt zorgt ervoor dat je rekening moet houden met hogere kosten. De periodieke verzekeringspremie die je bij deze verzekeraar zal betalen ligt dan ook hoger in vergelijking met deze bij reguliere verzekeraars. Het spreekt echter voor zich dat dit eigenlijk niet meer dan normaal is. Het risico dat de verzekeraar neemt door jou te verzekeren is namelijk gewoon te groot om ze niet te laten indekken door een hogere verzekeringspremie. Bovendien moet er dus ook rekening mee worden gehouden dat voor de motorrijtuigenverzekering een waarborg moet worden betaald.

Rest nog de vraag is het dan helemaal niet mogelijk om te besparen op je Vereende verzekering? Toch wel. Net zoals geldt voor verzekeringen bij reguliere verzekeraars is het namelijk zo dat je ook bij de verzekeringen van De Vereende rekening dient te houden met een bepaald eigen risico. Door dit eigen risico te verhogen is het mogelijk om de periodieke kosten die je moet betalen te verlagen. Let wel, dit brengt natuurlijk ook een bepaald risico met zich mee. Op het ogenblik dat er zich een schadegeval voordoet zal je namelijk het eigen risico uiteraard wel moeten kunnen betalen. Wees hier dus sowieso zeer waakzaam voor. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *